BS. Nguyễn Vỹ Đại
Bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt - TNA

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm Mặt chính quy trường Đại học Y Hà Nội.

Chứng chỉ

 • Cắm ghép Implant nha khoa do Viên Đào tạo Răng Hàm Mặt cấp.
 • Chứng nhận đào tạo liên tục hội thảo “ Thẩm mỹ và chức năng tức thì” do Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt cấp.
 • Chứng nhận tham dự hội thảo “Quy trình cấy ghép tức thì và kỹ thuật số trong Implant nha khoa” do Hãng Implant Straumann và Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt cấp.
 • Chứng nhận tham dự hội thảo “Nâng xoang và sử dụng máng hướng dẫn kỹ thuật số” do Hãng Implant Dentium và Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cấp.
 • Chứng nhận tham dự hội thảo “Veneer nâng cao – 2018; từ thẩm mỹ đến chức năng; từ sửa soạn đến không sửa soạn” do Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cấp.
 • Certificate of Attendance “The Art of Preparation” do Công ty Seadent cấp.

Kinh nghiệm

Chuyên sâu về cắm ghép Implant nha khoa, 4 năm kinh nghiệm cấy ghép Implant với hàng trăm ca thành công, 2 năm kinh nghiệm sử dụng kỹ thuật số trong thực hành Implant nha khoa. Tham gia nhiều khóa học nâng cao về ghép xương và nâng xoang trong Implant.

Tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm Mặt chính quy trường Đại học Y Hà Nội.

Chứng chỉ:

 • Cắm ghép Implant nha khoa do Viên Đào tạo Răng Hàm Mặt cấp.
 • Chứng nhận đào tạo liên tục hội thảo “ Thẩm mỹ và chức năng tức thì” do Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt cấp.
 • Chứng nhận tham dự hội thảo “Quy trình cấy ghép tức thì và kỹ thuật số trong Implant nha khoa” do Hãng Implant Straumann và Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt cấp.
 • Chứng nhận tham dự hội thảo “Nâng xoang và sử dụng máng hướng dẫn kỹ thuật số” do Hãng Implant Dentium và Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cấp.
 • Chứng nhận tham dự hội thảo “Veneer nâng cao – 2018; từ thẩm mỹ đến chức năng; từ sửa soạn đến không sửa soạn” do Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cấp.
 • Certificate of Attendance “The Art of Preparation” do Công ty Seadent cấp.

Chuyên sâu về cắm ghép Implant nha khoa, 4 năm kinh nghiệm cấy ghép Implant với hàng trăm ca thành công, 2 năm kinh nghiệm sử dụng kỹ thuật số trong thực hành Implant nha khoa. Tham gia nhiều khóa học nâng cao về ghép xương và nâng xoang trong Implant.

Related Doctors

BS. Trần Thị Hồng Ngọc

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

BS. Nguyễn Việt Anh

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

BS. Nguyễn Thanh Ngân

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

BS. Nguyễn Hoàng

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt