Hoạt động từ thiện

Trái tim của tập thể TNA mỗi ngày được truyền một ngon lửa nhân văn ấm nóng. Vì thế, chúng tôi luôn đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, đi gieo cảm xúc nhân ái tới những nơi còn khó khăn, giúp đỡ cộng đồng và gắn kết con người.

Give a comment