Archive for Term: Bác sĩ Chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

BS. Vũ Trung Trực
TNA
Cố vấn chuyên môn cao cấp về Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ tại TNA.