Đội ngũ bác sĩ

BS. Vũ Trung Trực
Bác sĩ Chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ - TNA
Cố vấn chuyên môn cao cấp về Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ tại TNA.
BS. Nguyễn Hoàng
Bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt - TNA
Bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại TNA.
BS.Trần Thị Hồng Ngọc
Bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt - TNA
Bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại TNA.