BS. Nguyễn Hoàng
Bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt - TNA

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt khóa 1 hệ chính quy tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Tham gia nhiều khóa học nâng cao về ghép xương và mô mềm thẩm mỹ trong thực hành cắm ghép Implant.

Chứng chỉ

  • Cắm ghép Implant nha khoa được Sở Y tế Hà Nội chứng nhận.
  • Phục hình toàn hàm trên Implant do Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cấp.
  • Cắm ghép Implant không xâm lấn AMII do Công ty IBS Việt Nam cấp.
  • Phục hình thẩm mỹ Veneer sứ do Hội Răng Hàm Mặt & Công ty Vivadent cấp.

Kinh nghiệm

Chuyên sâu cắm ghép Implant nha khoa, 15 năm lâm sàng với kinh nghiệm hơn 10 thực hiện cắm ghép Implant.

Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt khóa 1 hệ chính quy tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Chứng chỉ:

+ Cắm ghép Implant nha khoa được Sở Y tế Hà Nội chứng nhận.

+ Phục hình toàn hàm trên Implant do Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam cấp.

+ Cắm ghép Implant không xâm lấn AMII do Công ty IBS Việt Nam cấp.

+ Phục hình thẩm mỹ Veneer sứ do Hội Răng Hàm Mặt & Công ty Vivadent cấp.

Chuyên sâu cắm ghép Implant nha khoa, 15 năm lâm sàng với kinh nghiệm hơn 10 thực hiện cắm ghép Implant.

Tham gia nhiều khóa học nông cao về ghép xương và mô mềm thẩm mỹ trong thực hành cắm ghép Implant.

Related Doctors

BS. Nguyễn Trung Trực

Chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

BS. Nguyễn Thanh Ngân

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

BS. Nguyễn Việt Anh

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

BS. Trần Thị Hồng Ngọc

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt